2 Şubat 2013 Cumartesi

Sevgiler günü (St. Valentina Tarihçesi)...

Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan sevgililer günü, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bazı toplumlarda bu nedenle " Aziz Valentin Günü" olarak bilinir..

Valentine kelimesi, batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.. Eski Roma ' da 14 Şubat günü bütün Roma halkı için önemli bir gündü, çünkü bu günde Roma tanrı ve tanrıçalarının kraliçesi olan Juno'ya duyulan saygıdan ötürü tatil yapılırdı. Antik Roma'da 15 Şubat, bereket tanrısı Lupercus un onuruna, Lupercilia günü olarak kutlanmaktaydı. Bu günde, Lupercus'un din adamları tanrıya keçi kurban ederlerdi. Daha sonra kafalarının üstüne koydukları bir parça keçi derisi ile Lupercus'u simgeleyerek, Roma sokaklarında koşturup, karşılaştıkları herkese dokunurlardı. 

Genç kızlar gönüllü olarak ileri atılır ve bereket tanrısının dokunuşundan paylarını almaya çabalarlardı. İnanışa göre bu dokunuş sayesinde doğurganlıkları kolaylaşacaktı.İmparator 2. Claudius, Roma'yı kendi katı kuralları ile zalimce yöneten bir hükümdardı. Onun için en büyük problem ordusunda savaşacak asker bulamamaktaydı. Ona göre bu durumun tek sebebi Romalı erkekleri aşklarını ve ailelerini bırakmak istememeleriydi.

İşte bu yüzden  Roma daki tüm nişan ve evlilikler kaldırıldı. Aziz Valentine de Claudius'un hükümdarlığı zamanın da Romada yaşayan bir papazdı. Kendisi gibi Papaz olan Aziz Marius ile birlikte Claudius' un yasağına rağmen gizli gizli çiftleri evlendirmeye devam etti. Ancak bu durumu Claudius kısa bir süre sonra öğrendi ve Aziz Valentine insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklandı ve yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek  öldürüldü. Millattan sonra 270 yılının 14 şubatı Hristiyan şehitliğine gömüldü.

Aynı zamanda, ilk olarak: 14 Şubat, 1800'lü yıllarda Amerika'lı Esther Howland'ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasından bu yana çok sayıda insanın kutladığı toplumsal bir olay olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak olayın ticari yönü çok fazla önem kazanmış, sevgililer günü tüm dünyada ticaretin canlandığı bir dönem haline gelmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder