29 Ocak 2013 Salı

Real Time PCR nedir?

1- Real Time PCR nedir?
2- Avantajları ve dezavantajları

PCR reaksiyonlarında sıcaklık döngüleri sağlamak için kullanılan cihazların (thermocycler) hassas ölçüm aletleriyle birleştirilmesi, real-time PCR olarak adlandırılan yeni bir yöntem gelişmiştir.

Real-time PCR ürünlerinin kalitatif ve kantitatif analizlerinde, diziye özgün olmayan floresan boyalardan ya da diziye özgün problardan yararlanılmaktadır. Böylece sonuçlar anında alınmakta, kontaminasyon riski azalarak tüm işlemler sıcaklık döngüleri başlayınca otomatik olarak devam etmektedir.

Kullanım Alanları

Virus varlığının ve miktarının belirlenmesi
Patojen saptanması
SNP varlığının belirlenmesi
DNA hasar tespiti
Kromozomlardaki sayısal, yapısal bozuklukların analizi
RNA çalışmaları
Metilasyon tespiti

Avantajları

Eş zamanlı olarak sonuç alınabilmesi
Hızlı sonuç alınması
Kontaminasyon riskinin çok az olması
Nicel ve nitel olarak sonuç alınabilmesi
Non spesifik bir bağlanma olmaması
Sonuç almak için ikinci bir tekniğe ihtiyaç duyulmaması

Dezavantajları

Kullanılan malzemenin pahalı olması
Sadece bilinen mutasyonları tanıması
Protokol oluşturmak için çok gelişmiş bir sisteme ihtiyaç var.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder