16 Ocak 2013 Çarşamba

Biyogaz Teknolojisinin Faydaları..Çağımız tüketim çağı olduğu için, alternatif enerji kaynakları şuaralar gündeme sıklıkla getirilseler de layık oldukları değeri henüz bizim ülkemiz de görememişlerdir. Bunlardan biri de ucuz, çevre dostu bir enerji ve gübre kaynağı olan biyogaz sistemleridir. Hayvan gübrelerinden kaynaklanan insan sağlığını ve yeraltı sularını tehdit eden hastalık etmenlerinin büyük oranda etkinliğinin kaybolmasını sağlar. 

Biyogaz üretiminden sonra atıklar çok daha değerli bir organik gübre haline dönüşmektedir. Atık geri kazanımı sağlanmakta, hayvan gübresinde bulunabilecek yabancı ot tohumları çimlenme özelliğini kaybetmekte ve hayvan gübresinin kokusu hissedilmeyecek seviyeye düşmektedir. Bunun yanında bence en önemli faydası, bu teknoloji fosil yakıtların yerini aldığı için sera gazı emisyonunu da azaltmaktadır. Böylece, belirli şartlar sağlanırsa biyogaz teknolojisi doğal kaynakların korunmasına ve ülkemizin kalkınmasına yeteri kadar katkıda bulunabilecektir. Biyogaz aydınlatma, ısınma, pişirme gibi  ve soğutma gibi değişik maksatlarla kullanılabilir. 

Umarım ülkemizde biyogaz ya da diğer yenilenebilir alternatif enerji kaynakları gerekli değeri görüp, hem masrafsız hem de çevre dostu  olan bu enerji kaynaklarının biran önce kullanımı hızlandırılır. Bu konuda yeterli girişimci ruhun ben de ve diğer bu konuda akademik eğitim almış arkadaşlarımda olduğu inancındayım bu ruhu para ile birleştirmek umuduyla diyorum..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder