29 Ocak 2013 Salı

Real Time PCR nedir?

1- Real Time PCR nedir?
2- Avantajları ve dezavantajları

PCR reaksiyonlarında sıcaklık döngüleri sağlamak için kullanılan cihazların (thermocycler) hassas ölçüm aletleriyle birleştirilmesi, real-time PCR olarak adlandırılan yeni bir yöntem gelişmiştir.

Real-time PCR ürünlerinin kalitatif ve kantitatif analizlerinde, diziye özgün olmayan floresan boyalardan ya da diziye özgün problardan yararlanılmaktadır. Böylece sonuçlar anında alınmakta, kontaminasyon riski azalarak tüm işlemler sıcaklık döngüleri başlayınca otomatik olarak devam etmektedir.

Kullanım Alanları

Virus varlığının ve miktarının belirlenmesi
Patojen saptanması
SNP varlığının belirlenmesi
DNA hasar tespiti
Kromozomlardaki sayısal, yapısal bozuklukların analizi
RNA çalışmaları
Metilasyon tespiti

Avantajları

Eş zamanlı olarak sonuç alınabilmesi
Hızlı sonuç alınması
Kontaminasyon riskinin çok az olması
Nicel ve nitel olarak sonuç alınabilmesi
Non spesifik bir bağlanma olmaması
Sonuç almak için ikinci bir tekniğe ihtiyaç duyulmaması

Dezavantajları

Kullanılan malzemenin pahalı olması
Sadece bilinen mutasyonları tanıması
Protokol oluşturmak için çok gelişmiş bir sisteme ihtiyaç var.

DNA Replikasyon/ Translasyon/ Transkripsiyon


Biyolojik Silahlar


Biyolojik saldırı mikroorganizmaların yada mikroorganizmalara ait toksinlerin insanlara karşı, özellikle epidemik karakterde hastalık oluşturmak üzere planlı bir şekilde kullanılmasını ifade eder .

Bu tanımdan yola çıkarak askeri yapılanmaları hedef alan saldırılar "biyolojik savaş", sivil halkı hedef alan saldırılar ise "biyoterörizm" olarak tanımlanır.Diğer taraftan biyolojik savaş sadece insanları değil aynı zamanda hayvanları ve bitkileri de hedef alabilir.

Bu güne kadar biyolojik silah üretimi amacıyla üzerinde çalışıldığı tespit edilen, biyolojik silah olarak kullanılan veya kullanılma potansiyeline sahip olan önemli mikroorganizmalar ve toksinleri bilinmektedir. Bu ajanlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından dikkate alınarak kategorize edilmiştir. Listede virus, bakteri, riketsiya, protozoon ve toksinler yer almaktadır. Bu listeye girmeyen bazı parazit (Ascaris suum, Giardia lamblia vb), toksin ve bitki ajanlarının da biyolojik silah olarak kullanılma olasılığı göz ardı edilmemelidir.

Geçmişte güney Amerika yerlilerinin kürar ve deniz canlılarından elde ettikleri toksinleri ok zehiri olarak kullanmaları en eski örnek olarak kabul edilir. Yine eski çağlarda kadavralar ve hayvan leşlerinin su kaynaklarını kirletmek amacıyla kullanımı da ilk örnekler arasında sayılabilir.

On dördüncü yüzyılda Tatarların bugün Ukrayna sınırlarında yer alan Feodossia (Kaffa) şehrini kuşatmaları sırasında kendi ölülerine ait vebalı kadavraları mancılıklarla şehre attıkları ve böylece bir salgın oluşturarak dengeyi lehlerine çevirdikleri iddia edilmektedir. Amerikan Bağımsızlık Savaşında da çiçek hastalarının battaniyeleri karşı tarafa gönderilerek İngiliz Koloni Ordusunda kayıplara neden olunmuştur.

Modern anlamda biyolojik silah kavramı ise biyolojik ajanların bir bomba yardımıyla aerosol veya sprey şeklinde kullanımını kapsar. Bu yaklaşıma uyan ilk deneme 1923 yılında Fransızlar tarafından Paris yakınlarında hayvanlar üzerinde yapılmıştır.


Takiben 1943-1968 yılları arasında biyolojik silahlanma çalışmaları oldukça yoğunlaşmış, ABD ve eski sovyetler birliği (SSCB) başta olmak üzere bir çok ülkede bu yöndeki çalışmalar sürdürülmüştür.

İkinci dünya savaşı yıllarında Japonya'nın Çin şehirlerine çok sayıda biyolojik saldırı düzenlediği ABD'nin ise B. antrachis sporları ile doldurulmuş en az 5000 adet biyolojik bomba hazırladığı ve bazı saha denemeleri yaptığı bilinmektedir.

Yirminci yüzyılın başlarında biyolojik silahlara karşı oluşan yoğun ilgi ve yaygın kullanım girişimleri üzerine 1925 yılında Cenova Protokolü imzalanmıştır. Bu protokolle stratejik olarak biyolojik silahların (i) kullanımı, (ii) geliştirilmesi, üretilmesi ve stoklanmasının uluslar arası düzeyde yasaklanması, ve (iii) biyolojik silahların artmasına yönelik caydırıcı tedbirler ve ulusal politikaların geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Ancak bir çok ülke Cenova protokolünü imza tarihinden önceki faaliyetleriyle ilişkilendirmemiştir. Ayrıca 2. Dünya Savaşı ve sonrasındaki soğuk savaş ortamı biyolojik silahlanma çabalarını gündemde tutmuş ve Cenova protokolü bu anlamda başarısız olmuştur.

ABD'nin 1969 yılında biyolojik silahlanma programını durdurması ile oluşan yeni ortamda 1972 yılında Biyolojik Silahlar Konvansiyonu (BWC) imzalanmıştır. Takip eden yıllarda 140'dan fazla ülke bu konvansiyonu onaylamıştır.

En Güzel Kapı Süsüm...


HAP-MAP Projesi..

Herhangi iki insan arasındaki benzerliğin 99.9% olduğunu   ortaya koyan proje sonucunda 0.1% lik farkın ne olduğunu belirlemek için   yapılan ikinci bir proje oluşturuldu. “HapMap” denilen bu harita, genetik değişimlerin belirleyicisini, yani tek nükleotid polimorfimzleri (SNP-single nucleotide polymorphisms) gösteren daha detaylı bir haritadır.

Yeni harita SNP’lerin bölge bölge gruplandığını (haplotipler) ve enformasyon blokları olarak insandan insana kalıtım yoluyla geçtiğini gösteriyor.İnsanlarda yaklaşık 10 milyon SNP bulunuyor ve bir araya gelmiş bir SNP setine  ise“haplotip” deniliyor. SNP’ler, insanın genetik şifresini oluşturan üç milyar DNA harfi  içerisinde farklı dizilimleri gösteriyor.

Asya, Afrika ve ABD’den 269 kişinin kanlarından alınan DNA örneklerini kullanarak HapMap haritasını geliştirdi.

2002’de başladı.
2005’de Faz I bulguları yayımlandı.
2007’de Faz II bulguları yayımlandı.
2009’da Faz III bulguları yayımlandı.

Genom Çalışmaları Tarihi


27 Ocak 2013 Pazar

Takı da Yaparım da ya Yüzükler..
             Yüzüklerimden bazılarını da sizlerle paylaştım..Mavili işlemeli..


Biraz mavi, biraz siyah işlemeli boncuk seçimi ve sonuçta benim sevdiğim kolyelerim den biri çıkıyor.


Takı da Yaparım.. ( Modern)Kendim için yaptığım ve sizle de paylaşayım dediğim bu çok sevdiğim kolyem:))

Bu konuda sizin de fikirlerinizi, önerilerinizi ve paylaşımlarınızı bekleriz:)

Eminim ki siz de bir şeyler tasarlıyorsunuz dur:)

Yaprak Sarması..

Yaprak sarması, zeytinyağlısı, etlisi hepsi birbirinden lezzetlidir.

Bayram günlerinin  ev baklavanın yanında tabakta o güzel yerini alan  yaprak sarması, annemin ellerine sağlık...

Nefis nefis...

Maske..


Bana aldanmayın!
Yüzüm bir maskedir,
Sizi aldatmasın.
Binlerce maskem var,
Çıkarmaya korktuğum,
Ve,
Hiçbiri ben değilim...
Olmadığımı göstermek
İkinci doğam oldu.
 "Kendinden emin biri" dersiniz,
Sanki güllük gülistanlık
Benim için herşey...
Adım güven belirtir,
Ve,
Oyunumun adı
"Ağırbaşlılıktır".
İçimde ve dışımda denizler sakin,
Her şeyin kumandanı ben...
Kimseye gereksinme duymayan
Ben...
Fakat, inanmayın bana,
Lütfen!...
 Herşey dışta düzgün ve cilalı,
Hiç yıpranmayan, her zaman saklayan
O maske!..
Altta ne güven ne de rahatlık...
Altta,
Karışıklık, korku ve yalnızlık içinde bocalayan
Gerçek ben!...
Ama saklarım bu gerçeği savunuculukla...
Kimsenin bilmesini istemem...
Zayıf taraflarımı düşündükçe
Titrer ve sararırım...
Ya başkaları görürse iç dünyamı...
Gerçek ben ve yalnızlığımı!
İşte,
Maskelerimi onun için takarım...
Onun için, arkalarına saklanacak
Maskeler yaratırım...
Onlar,
Gösterişte kullanabileceğim
Parlatılmış yüzlerim.
Beni korur, bakan gözlerden...
 Beni olduğum gibi kabul edecek,
Sevecek
Bakışları bulamazsam,
Solacak kuruyacak gerçek ben...
Ve,
Ben bunu biliyorum.
Beni kendi maskelerimden kurtaracak,
Kurduğum hapishaneden kaçıracak
Diktiğim engellerden aşıracak,
Beni seven,
Beni anlayan
Bakışlar olacak. Bana,
"Sen değerlisin" diyecek,
"Maskesizken daha bir insansın"
"Daha yakın, daha bir dostsun"
Diyecek bir bakışa
Beni gören bir bakışa
Muhtacım...
 Benim yanıma sokulman kolay olmayacaktır!...
Uyarırım seni dost!..
Uzun yıllar kendini yetersiz hissetmiş ben,
Sana kendini kolayca açamayacaktır...
Bütün gücümle tutunacağım maskelerime
Ne kadar sokulursan yakınıma,
O denli şiddetli geri iteceğim seni...
Kim olduğumu merak ediyor musun?
Hiç merak etme...
Ben çevrendeki 
Her erkek ve kadınım...
Maske takan her insanım


Charles C. Finn (Çeviren: Doğan Cüceloğlu)

26 Ocak 2013 Cumartesi

Burçlar dile geldi! KOÇ her şeyi itiraf etti...


Merhaba sevgili okuyucularımız,

Yine doğru bilmediğimizi düşündüğümüz ama sizlerle birlikte en doğrusunu öğreneceğimiz bir konu ile sizlerleyiz.

Astoreloji Burç'larımızın komik ama gerçekçi özelliklerini öğrenelim ve sizlerle paylaşalım istedik. Veee  başladık... Araştırdık, okuduk, yazdık, çizdik ama yoookkk!! her şey faso fiso, bir sürü alakasız şeyler. Bu böyle olmayacak! diyerek... En doğru, en komik burç karakteristik özelliğini burç sahibinin kendisinin bileceği ve yorumlayacağı gerçeğine vardık.

İlk komik ve gerçek yorumları biz yazalım, sizlere de öncü olalım istedik.

Koç burcu aynı canlı kanlı bir alabalık gibidir. Yerinde duramaz oturamaz. Kendi gibi canlı insanları sever onlarla dostluk eder. Yapı olarak o kadar dışa dönüktür ki her şeyi kendi yapacağını sanıyorlar :)


BURÇ SAHİBİ SENİ SENDEN İYİ KİMSE BİLEMEZ! 

Hadi sen de kendini yazmaya başla!

Burçlar dile geldi! KOVA her şeyi itiraf etti...


Merhaba sevgili okuyucularımız,

Yine doğru bilmediğimizi düşündüğümüz ama sizlerle birlikte en doğrusunu öğreneceğimiz bir konu ile sizlerleyiz.

Astoreloji Burç'larımızın komik ama gerçekçi özelliklerini öğrenelim ve sizlerle paylaşalım istedik. Veee  başladık... Araştırdık, okuduk, yazdık, çizdik ama yoookkk!! her şey faso fiso, bir sürü alakasız şeyler. Bu böyle olmayacak! diyerek... En doğru, en komik burç karakteristik özelliğini burç sahibinin kendisinin bileceği ve yorumlayacağı gerçeğine vardık.

İlk komik ve gerçek yorumları biz yazalım, sizlere de öncü olalım istedik.

O ki sınırsız, akılcı sezgici neden? çünkü kova ne koyarsan alıyor onunla doluyor :) Kararlıdır bildikleri konusunda inatçıdır. Kova burcu zordur ama aşık olduğunda iyi bir eş olacaktır.

BURÇ SAHİBİ SENİ SENDEN İYİ KİMSE BİLEMEZ! 

Hadi sen de kendini yazmaya başla!

Burçlar dile geldi! OĞLAK her şeyi itiraf etti...Merhaba sevgili okuyucularımız,

Yine doğru bilmediğimizi düşündüğümüz ama sizlerle birlikte en doğrusunu öğreneceğimiz bir konu ile sizlerleyiz.

Astoreloji Burç'larımızın komik ama gerçekçi özelliklerini öğrenelim ve sizlerle paylaşalım istedik. Veee  başladık... Araştırdık, okuduk, yazdık, çizdik ama yoookkk!! her şey faso fiso, bir sürü alakasız şeyler. Bu böyle olmayacak! diyerek... En doğru, en komik burç karakteristik özelliğini burç sahibinin kendisinin bileceği ve yorumlayacağı gerçeğine vardık.

İlk komik ve gerçek yorumları biz yazalım, sizlere de öncü olalım istedik.

İnat keçiden geliyor :) Ama duygusal, dışardan pek belli etmiyor ama. Sadık, tutkulu bir maşuk yani aşık arıyorsan oğlak.

BURÇ SAHİBİ SENİ SENDEN İYİ KİMSE BİLEMEZ! 

Hadi sen de kendini yazmaya başla!

Burçlar dile geldi! BALIK her şeyi itiraf etti...Merhaba sevgili okuyucularımız,

Yine doğru bilmediğimizi düşündüğümüz ama sizlerle birlikte en doğrusunu öğreneceğimiz bir konu ile sizlerleyiz.

Astoreloji Burç'larımızın komik ama gerçekçi özelliklerini öğrenelim ve sizlerle paylaşalım istedik. Veee  başladık... Araştırdık, okuduk, yazdık, çizdik ama yoookkk!! her şey faso fiso, bir sürü alakasız şeyler. Bu böyle olmayacak! diyerek... En doğru, en komik burç karakteristik özelliğini burç sahibinin kendisinin bileceği ve yorumlayacağı gerçeğine vardık.

İlk komik ve gerçek yorumları biz yazalım, sizlere de öncü olalım istedik.

Eş arıyorum eş o zaman balık İyi bir eş.. Kolay kazanılabilir belki ama kaybedilirse umut bekleme dönüşü zor olacaktır. Öyle balık hafızalı gibi sanma unutmuyor :)

BURÇ SAHİBİ SENİ SENDEN İYİ KİMSE BİLEMEZ! 

Hadi sen de kendini yazmaya başla!

Burçlar dile geldi! AKREP her şeyi itiraf etti...Merhaba sevgili okuyucularımız,

Yine doğru bilmediğimizi düşündüğümüz ama sizlerle birlikte en doğrusunu öğreneceğimiz bir konu ile sizlerleyiz.

Astoreloji Burç'larımızın komik ama gerçekçi özelliklerini öğrenelim ve sizlerle paylaşalım istedik. Veee  başladık... Araştırdık, okuduk, yazdık, çizdik ama yoookkk!! her şey faso fiso, bir sürü alakasız şeyler. Bu böyle olmayacak! diyerek... En doğru, en komik burç karakteristik özelliğini burç sahibinin kendisinin bileceği ve yorumlayacağı gerçeğine vardık.

İlk komik ve gerçek yorumları biz yazalım, sizlere de öncü olalım istedik.

Aşk? İhtiras? Tutku? O zaman akrep doğru :) Aşık olduğu kişiyi unutamaz ilk o varmış ondan başka yokmuş gibi davranırlar. Akrep zehrini alan kişiler hadi şanslısınız çünkü sizi asla unutmayacaktır.

BURÇ SAHİBİ SENİ SENDEN İYİ KİMSE BİLEMEZ! 

Hadi sen de kendini yazmaya başla!

Burçlar dile geldi! İKİZLER her şeyi itiraf etti...Merhaba sevgili okuyucularımız,

Yine doğru bilmediğimizi düşündüğümüz ama sizlerle birlikte en doğrusunu öğreneceğimiz bir konu ile sizlerleyiz.

Astoreloji Burç'larımızın komik ama gerçekçi özelliklerini öğrenelim ve sizlerle paylaşalım istedik. Veee  başladık... Araştırdık, okuduk, yazdık, çizdik ama yoookkk!! her şey faso fiso, bir sürü alakasız şeyler. Bu böyle olmayacak! diyerek... En doğru, en komik burç karakteristik özelliğini burç sahibinin kendisinin bileceği ve yorumlayacağı gerçeğine vardık.

İlk komik ve gerçek yorumları biz yazalım, sizlere de öncü olalım istedik.

Hızlı yaşamayı ikiz olması sayesinde çok rahatlıkla başarır :) Ama bir o kadar da değişkendir ne dediği ne yaptığı belli olmaz. Sağlıklı ilişki kurmak onu tanımaktan geçer. Tanıyamadın mı? O zaman ikiz olmayan birine geç...

BURÇ SAHİBİ SENİ SENDEN İYİ KİMSE BİLEMEZ! 

Hadi sen de kendini yazmaya başla!

Burçlar dile geldi! YAY her şeyi itiraf etti...Merhaba sevgili okuyucularımız,

Yine doğru bilmediğimizi düşündüğümüz ama sizlerle birlikte en doğrusunu öğreneceğimiz bir konu ile sizlerleyiz.

Astoreloji Burç'larımızın komik ama gerçekçi özelliklerini öğrenelim ve sizlerle paylaşalım istedik. Veee  başladık... Araştırdık, okuduk, yazdık, çizdik ama yoookkk!! her şey faso fiso, bir sürü alakasız şeyler. Bu böyle olmayacak! diyerek... En doğru, en komik burç karakteristik özelliğini burç sahibinin kendisinin bileceği ve yorumlayacağı gerçeğine vardık.

İlk komik ve gerçek yorumları biz yazalım, sizlere de öncü olalım istedik.

Olgun ve dolgun olan yay, yay gibi yaylanır :) Ama asla içerisinde art niyet barındırmaz, olduğu gibi ve içerisinde olanları söylemek en belirgin özelliğidir. Risk almak onun için heyecan aramak gibidir.

BURÇ SAHİBİ SENİ SENDEN İYİ KİMSE BİLEMEZ! 

Hadi sen de kendini yazmaya başla!

Burçlar dile geldi! TERAZİ her şeyi itiraf etti...Merhaba sevgili okuyucularımız,

Yine doğru bilmediğimizi düşündüğümüz ama sizlerle birlikte en doğrusunu öğreneceğimiz bir konu ile sizlerleyiz.

Astoreloji Burç'larımızın komik ama gerçekçi özelliklerini öğrenelim ve sizlerle paylaşalım istedik. Veee  başladık... Araştırdık, okuduk, yazdık, çizdik ama yoookkk!! her şey faso fiso, bir sürü alakasız şeyler. Bu böyle olmayacak! diyerek... En doğru, en komik burç karakteristik özelliğini burç sahibinin kendisinin bileceği ve yorumlayacağı gerçeğine vardık.

İlk komik ve gerçek yorumları biz yazalım, sizlere de öncü olalım istedik.

Biri kararsız mı dedi? Evet evet kararsız ve değişkendir. Bu da karşısındaki insanı kimi zaman rahatsız etmektedir. Terazi burcu tesir altında kalır ve çabuk fikir değiştirir. Yanar döner gibi bir öyle bir böyle olabilir :) Aldatma olasılığı yüksektir.

BURÇ SAHİBİ SENİ SENDEN İYİ KİMSE BİLEMEZ! 

Hadi sen de kendini yazmaya başla!

Burçlar dile geldi! BAŞAK her şeyi itiraf etti...Merhaba sevgili okuyucularımız,

Yine doğru bilmediğimizi düşündüğümüz ama sizlerle birlikte en doğrusunu öğreneceğimiz bir konu ile sizlerleyiz.

Astoreloji Burç'larımızın komik ama gerçekçi özelliklerini öğrenelim ve sizlerle paylaşalım istedik. Veee  başladık... Araştırdık, okuduk, yazdık, çizdik ama yoookkk!! her şey faso fiso, bir sürü alakasız şeyler. Bu böyle olmayacak! diyerek... En doğru, en komik burç karakteristik özelliğini burç sahibinin kendisinin bileceği ve yorumlayacağı gerçeğine vardık.

İlk komik ve gerçek yorumları biz yazalım, sizlere de öncü olalım istedik.

Tam bir hastalık hastasıdır. En ufakcık şeyleri büyüterek kocaman bir sorun haline getirebilecek kadar başarılıdırlar. Bir şeyi beğendirebilene aşkolsun kolay beğenmeyen bir yapısı vardır. Keçi gibidir.

BURÇ SAHİBİ SENİ SENDEN İYİ KİMSE BİLEMEZ! 

Hadi sen de kendini yazmaya başla!

Burçlar dile geldi! ASLAN her şeyi itiraf etti...Merhaba sevgili okuyucularımız,

Yine doğru bilmediğimizi düşündüğümüz ama sizlerle birlikte en doğrusunu öğreneceğimiz bir konu ile sizlerleyiz.

Astoreloji Burç'larımızın komik ama gerçekçi özelliklerini öğrenelim ve sizlerle paylaşalım istedik. Veee  başladık... Araştırdık, okuduk, yazdık, çizdik ama yoookkk!! her şey faso fiso, bir sürü alakasız şeyler. Bu böyle olmayacak! diyerek... En doğru, en komik burç karakteristik özelliğini burç sahibinin kendisinin bileceği ve yorumlayacağı gerçeğine vardık.

İlk komik ve gerçek yorumları biz yazalım, sizlere de öncü olalım istedik.

Seni gidi lüks düşkünü aslan seni! Boşuna dememişler ormanların kralı diye. Zevklerine düşkün, lükse ve konfora olan bağımlılıkları önemli özelliğidir. Cimri mi? yok canım koskaca aslan cimri değil savurgandır.

BURÇ SAHİBİ SENİ SENDEN İYİ KİMSE BİLEMEZ! 

Hadi sen de kendini yazmaya başla!

Burçlar dile geldi! YENGEÇ her şeyi itiraf etti...Yine doğru bilmediğimizi düşündüğümüz ama sizlerle birlikte en doğrusunu öğreneceğimiz bir konu ile sizlerleyiz.

Astoreloji Burç'larımızın komik ama gerçekçi özelliklerini öğrenelim ve sizlerle paylaşalım istedik. Veee  başladık... Araştırdık, okuduk, yazdık, çizdik ama yoookkk!! her şey faso fiso, bir sürü alakasız şeyler. Bu böyle olmayacak! diyerek... En doğru, en komik burç karakteristik özelliğini burç sahibinin kendisinin bileceği ve yorumlayacağı gerçeğine vardık.

İlk komik ve gerçek yorumları biz yazalım, sizlere de öncü olalım istedik.

Uğurlu taşları inci olan, şak şak ses yapmaya bayılan yengeçler düz yürümeyi beceremez yan yan giderler :) Bu tarzları örneğin trafikte tanımak çok kolaydır. Araçlarını düz süremez yanlaya yanlaya giderler ve bundan zevk alırlar. 


BURÇ SAHİBİ SENİ SENDEN İYİ KİMSE BİLEMEZ! 

Hadi sen de kendini yazmaya başla!

Burçlar dile geldi! BOĞA her şeyi itiraf etti...Merhaba sevgili okuyucularımız,

Yine doğru bilmediğimizi düşündüğümüz ama sizlerle birlikte en doğrusunu öğreneceğimiz bir konu ile sizlerleyiz.

Astoreloji Burç'larımızın komik ama gerçekçi özelliklerini öğrenelim ve sizlerle paylaşalım istedik. Veee  başladık... Araştırdık, okuduk, yazdık, çizdik ama yoookkk!! her şey faso fiso, bir sürü alakasız şeyler. Bu böyle olmayacak! diyerek... En doğru, en komik burç karakteristik özelliğini burç sahibinin kendisinin bileceği ve yorumlayacağı gerçeğine vardık.

İlk komik ve gerçek yorumları biz yazalım, sizlere de öncü olalım istedik.

Sert vahşi görünüşün altında yatan sanatçı.. Sanata ve güzelliğe düşkün boğalar sessiz sakin yaşamayı severler takiiii güçlü kimliğini çıkartmak zorunda kalana kadar.

BURÇ SAHİBİ SENİ SENDEN İYİ KİMSE BİLEMEZ! 

Hadi sen de kendini yazmaya başla!

Uğur Böcekleri Neden Uğurlu?

Uğur böceklerinin uğuruna inanan tek toplum değilmişiz. İlginçtir, Orta Avrupa’da eline uğur böceği konan kızın evleneceği, Kuzey Avrupa’da ki bazı ülkelerde ise üzerine uğur böceği konan kişinin dileklerinin gerçekleştireceği inancı bize benzemektedir.

"İnsanoğlu için yararlı böceklerdir. Larvaları ve erginleri yaprak bitlerini ve koşnilleri büyük sayıda yediklerinden biyolojik mücadelede kullanılır. Belki de bu yüzden insanlar onu "uğurlu" buldu...

İyi uçarlar, rahatsız edildiklerinde yere düşerler ve çok defa bacaklarını vücuda toplayarak ölü taklidi yaparlar. Kışı birçoğu bir arada ergin olarak geçirirler. İlkbaharda yumurtalarını yaprakların altına ya da kabukların yarıklarına bırakırlar. Larvaları yumuşak derili, çok defa renkli desenli, çok hareketlidir. "

Bu böcekler, hayatımızda birden çok alana konu olmuştur, kıyafetlerimiz, logolarımız, çocuk kitaplarında kahramanlarımız ve bahar da sizi bilmem ama ben her uğur böceği gördüğümde onu inatla elime almaya çalışır ve ardıdan " Uç uç uğur böceği, annem sana terlik, pabuç alacak" derim ve dileğimi tutarım..

Tüm dilekleriniz uğurlu ve gerçek olsun...

Not: Bu güzel el emeği magneti hediye ettiği için annem' e sonsuz teşekkür ederim.. 

Kağıt Bebeklerim ( Şebnem Maskeli Balo da)                         Diğer bir anı kutumdan çıkanlar arasından Şebnem Maskeli Balo da....

Kağıt Bebeklerim ( Şebnem Saray da)..                              

                                Şebnem Saray da serisinden geçmişten kanlan hatıralarımdan..

Kağıt Bebeklerim...               Şebnem Saray da serisinden geçmişten kanlan hatıralarımdan..

Radyo Biyoloji dinleyin derim:)))

obilirobilmez'den bir internet radyosu tavsiyesi :

Biyolojinin konuşulduğu, bunun yanında zaman zaman birbiriyle muhabbet etmekten keyif alan kişilerin bir araya geldiği bir internet radyosu olan radyobiyoloji'yi dinleyebilirsiniz...

25 Ocak 2013 Cuma

Gökkuşağının Hikayesi..


Dünyanın bütün renkleri bir gün bir araya toplanmışlar ve hangi rengin en önemli en özel olduğunu tartışmaya başlamışlar:

Yeşil demiş ki: “Elbette en önemli renk benim..ben hayatin ve umudun rengiyim.. Çimenler, ağaçlar, yapraklar için seçilmişim.. Şöyle bir yeryüzüne bakin, her taraf benim rengimle kaplı...”


Mavi hemen atılmış: “Sen sadece yeryüzünün rengisin. Ya ben? Ben hem gökyüzünün hem denizin rengiyim. Gökyüzünün mavisi insanlara huzur verir ve huzur olmadan siz hiçbir ise yaramazsınız”

Sarı söz almış: “Siz dalga mı geçiyorsunuz ?Ben bu dünyaya sıcaklık veren rengim..güneşin rengiyim.. Ben olmazsam soğuktan donarsınız hepiniz

Turuncu onun sözünü kesmiş: “Ya ben? Ben sağlık ve direncin rengiyim..insan yaşamı için gerekli vitaminler hep benim rengim de bulunur.. portakalı,havucu düşünün.. Ben pek ortalarda görünen bir renk olmayabilirim ama güneş doğarken ve batarken gökyüzüne o güzel rengi veren de benim unutmayın”

Kırmızı daha fazla dayanamamış: “ Ben hepinizden üstünüm! Ben kan rengiyim! Kan olmadan hayat olur mu?! Ben tehlike ve cesaretin rengiyim! Savaşın ve ateşin rengiyim!! Aşkın ve tutkunun rengiyim!Bensiz bu dünya bomboş olurdu!!!”

Mor ayağa kalkmış: “Hepinizden üstün benim.. ben asalet ve gücün rengiyim.Bütün krallar,liderler beni seçmişlerdir..ben otorite ve bilgeliğin rengiyim, insanlar beni sorgulamaz..dinler ve itaat ederler”

Bütün renkler hep bir ağızdan kavgaya tutuşmuşlar... Her biri diğerini itip kakıyor “en büyük benim” diyormuş... derken.. bir anda şimşekler çakmış, ve yağmur damlacıkları gökten düşmeye başlamış... bütün renkler neye uğradıklarını şaşırmış, korkuyla birbirlerine sarılmışlar..
Ve Yağmur’un sesi duyulmuş... “Sizi aptal renkler..bu kavganızın anlamı ne,bu üstünlük çabanız neden? Siz bilmiyor musunuz ki her biriniz farklı bir görev için yaratıldınız, birbirinizden farklısınız ve her biriniz kendinize özelsiniz... simdi el ele tutusun ve bana gelin” Renkler bunun üzerine kendilerinden çok utanmışlar.. el ele tutuşup birlikte gökyüzüne havalanmışlar ve bir yay seklini almışlar..

Yağmur onlara “bundan böyle demiş..” her yağmur yağdığında siz birleşip bir renk cümbüşü halinde gökyüzünden yeryüzüne uzanacaksınız, ve insanlar sizi gördükçe huzur duyacaklar, güç bulacaklar..insanlara yarınlar için umut olacaksınız.....gökyüzünü bir kuşak gibi saracaksınız ve size Gökkuşağı diyecekler.. Anlaştık mı?”

Bu yüzden ne zaman dünyamız yağmurla yıkansa, ardından gökyüzünde Gökkuşağı belirir...

24 Ocak 2013 Perşembe

İzmir'in kumrusu olur da Ankara'nın olmaz mı :))

Eğer bu akşam, kendinizi biraz şımartmak isterseniz ve Ankara da yaşıyorsanız, bence Kumru yiyebilirsiniz, Tombiş Fastfood bence bunu hakkını vererek yapan yerlerden birtanesi, bu akşam kendinizi şımartın:))

20 Ocak 2013 Pazar

Ya İstanbul...

İstanbul şiir gibi bir şehirdir, aşık eder herkesi, zor bir kadın gibi hem vazgeçilmezdir, hem de çekilmezdir. Gitmek isteseniz de gidemezsiniz, sizi sarar, ağlatır, acıtır ama hep mutlu eder.. İstanbul aşkı gibi aşklarınız olmasını umuduyla, asla vazgeçemeyeceğiniz..

Bahar geldiğinde...

Bahar çiçekleri, mayıs çiçekleri nasıl da güzeldir, nasıl da size  her sonun ne kadar güzel şeylere sebep olduğunu hatırlatır, kara bir kışın ardından hayata inat nasıl da güzel açarlar.. Sevgilinin gülüşüne benzer bahar çiçekleri, annenin şefkatine, babanın bakışına.. Severim bahar çiçeklerini hem hüzünlü hem de mutludurlar belki de benim gibi...

Kelebeklerim...


Kelebeklerin ömürleri kısadır,  belki o yüzden bu kadar çok kelebek çizmişimdir bu tabloya, ne kadar çok kelebek çizersem  o kadar daha uzun ömürleri olsun istedim.. Uzun ömürleri olsun, bir günde olsa doya doya yaşasınlar, aşık olsunlar, sevsinler sevilsinler... Aşkları ölüm kadar gerçek olsun ama  ömürleri gibi yalan olmasın... 

Bir demet kır çiçeği...


Ormandaki kulübe...


Papatyalar...


Ufukta deniz...


Ekip Arkadaşları II..
Ekip arkadaşım 
bilgisayarım:))) 

Ya sizlerin ki:))

Bir oradan bir buradan magnetlerim..
İstanbul rüzgar rüzgar sevdiğim,

kah bir lodos, denizlerden esen,
ılık mı ılık
kah ustura gibi deli bir poyraz

bırak saçlarını rüzgarlarına istanbu'lun

bu şehirde aşksız ve rüzgarsız yaşanmaz

Ümit Yaşar Oğuzcan
Safranbolu
Ilık esen rüzgarını,
Dağıtılan efkarını,
Akan güzel sularını,
Çok sevmiştim Safranbolu,
Sokakların asaletle,
Yıllara meydan okur,
Konakları o heybetle,
Bir mekandır Safranbolu...

Ali Bal

19 Ocak 2013 Cumartesi

"Hiç kimse mükemmel değildir"

Sizde Fransa ya gittiğiniz de bu birbirinden güzel kupalardan alabilirsiniz:))

"Hiç kimse mükemmel değildir" yazılı bu kupanın şekli de zaten hiç bir zaman neler yaparsak yapalım mükemmel olamayacağımızı, bu sebeple değiştirmek, üzülmek yerine elimizden geleni yaptıktan sonra kabul etmek bence en doğrusu... Kendimi, çevremizdeki hayatı belki de bize sunulduğu gibi sevmek gerekir...

Siz de yapabilirsiniz sevdikleriniz için..

Japon kültürün de geleneksel bir özellik  olan el yapımı armağan vermek  artık bizde çok uzak bir davranış.

Biz pahalı, markalı hediyeler almayı artık kendimize farz yaptık. Aslında ne güzeldir, yürekten kopan bir şeyi sevdiğiniz kişi ya da kişilere el emeğiniz ile sunmak..

Belki bu el yapımı top size ilham verir, ne de olsa sevgililer günü yaklaşıyor. :))

Köy Bebeği..

Eğer yolunuz Ürgüp'e düşerse siz de ben gibi belki hatıra olması adına bu güzel bebeklerden alırsınız...

Siz de bir isim koyarsınız bebeğinize..

18 Ocak 2013 Cuma

Cok yaşayan mı bilir çok gezen mi ?


Merhaba obilirobilmez'in değerli takipçileri,

Sizlerle ilk kez buluştuğumuz bu haftaya farklı birşey yaparak başlayalım, yorumlarla da kaynaşalım istedik.

Veeee.. kendimize, aslında hepimize bir soru sorarak başlıyoruzzz...

"Çok yaşayan mı bilir çok gezen mi?"
Evet.. 

Cevaplarınızı duyar gibiyiz. Ama! cevaplarınızı duymak değil! yorumlarda okumak istiyoruz :) Ne demişler "söz uçar yazı kalır" 

Biz bu paylaşımımız da insanların dünya işleri yüzünden güzel yerler gezebileceği, güzel şeyler yiyebileceği, güzel şeyler öğrenebileceği vb. güzel şeyler için çok zamanları olmadığını, olan kısacık zamanlarını da bu tarz güzel yerleri bulmak için harcamaması gerektiğini düşündük ve bu konuyu açtık.

Siz değerli takipçilerimizden gittiği, gördüğü, yediği, içtiği, sevdiği... pahalı ucuz, lüks basit vs. demeden zor bulunan kısacık zamanlarında zevk alarak vakit geçirdiğiniz, tavsiye ettiğiniz yerleri paylaşmanızı ve uzun eğer yazamıyorsanız kısa ama açıklayıcı (burada bu yenir, şu kadar fiyat, uygun vb.) bilgilerle paylaşmanızı istiyoruz.

Neden istiyoruz?

Bu rehber sizlerin sayesinde büyüyecek. Bizler de sizlerin zamanını en güzel yerlerde, en güzel lezzetleri deneyerek geçirmesini istiyoruz.

Tabi bu sizler sayesinde olacak..

Dediğimiz gibi : Hadi! bilmediklerini öğren öğrendiklerini öğret

17 Ocak 2013 Perşembe

Gelecek 50 yıl..

John Brockman editörlüğünde, 25 farklı bilim adamını bir araya getiren bu kitapta bize gelecek 50 yıl içerisin de bizi nelerin beklediğini onlardan dinlemenizi  tavsiye ederim. 

Sizde ben ve John Brockman gibi gelecek yılların  bilim çağı olduğunu düşünüyorsanız okumak için bu kitabı hemen sıraya alın.

" Yirmi beş özgün denemenin konusu ve hareket noktası, kitaba katkıda bulunanların kendi uğraş alanları açısından "önümüzdeki elli yıldır." demiş kitabında J. Brockman. Kitapta Ian Stewart' ın  2050 nin matematiği hakkında merak ettiklerinizi öğrenebilir, Roger C. Schank sayesinde gelecek 50 yılda daha akılı olup olmayacağımızın sorusunun cevabını öğreneceksiniz ve bence en önemlisi  Paul W. Ewald tarafından kaleme alınan " Hastalığın üstesinden gelmek" konulu derleme ile hepimizin merak ettiği sorulara cevaplar vermiş.

Ekip Arkadaşlarım..Bu görmüş olduğunuz birbirinden güzel varlıklar benim ekip arkadaşlarım, siz de ekip 
arkadaşlarınızın resimlerini  paylaşın bizimle ..

16 Ocak 2013 Çarşamba

Küçükkuyu..

Siz şimdi bilmezsiniz Zeus Altarı' na ( Sunak)  çıkmak nasıl bir duygudur? Ne ile karşılacağımızı bilmeden, sadece interneten baktığımız birkaç resim ile düştüğümüz yolun sonunda, şu cümleyi söylemiştim kendime " Bu tanrılar işini biliyormuş". 
Ege 'nin başladığı yer diyorlar orada Küçük kuyu için, gerçekten de bende aynı şeyi düşünmüştüm, Ege' nin tamamı bence buradan ilham alarak büyümüştü. 

Belki Ege de bulunan Çeşme, Alaçatı, Bodrum vs gibi  orada sürekli bir hareketlilik yoktu ama Küçük kuyu bence unu elemiş ipini asmış denecek olgunluğa sahipti diğer Ege tatil yöreleri arasında. 

Küçükkuyu' nun can damarı olan Mıhlı Çayı görülmeden ölünmemesi gereken yerler arasına mutlaka alınmalıdır diye düşünüyorum. Hem doğa, hem tarih hem de deniz bu kadar güzel ancak Küçükkuyu da yakışırdı birbirine..